Góra

Faktury w branży transportu i spedycji

Jesteś spedytorem?

Otrzymujesz faktury od przewoźników?

Skieruj ich po faktoring, a w zamian:

  • Korzystaj z dłuższego terminu zapłaty
  • Odbieraj dodatkowe prowizje

Jesteś przewoźnikiem?

Skorzystaj z naszego faktoringu!

Wyróżnia nas:

  • Szybka decyzja – 48 godzin
  • Gotówka z faktury w ciągu 72 godzin
  • Brak barier typowych dla faktoringu (minimalnej ilości odbiorców, minimalnych obrotów, wyłączeń branżowych).

Formularz kontaktowy